لیست قیمت۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۹:۵۵:۳۰

لیست قیمت محصولات هپی هانی

نام محصولوزن خالصقیمت ( تومان )
عسل کنار۹۰۰ گرم۷۵.۰۰۰
عسل کوهی کردستان۹۰۰ گرم۶۷.۰۰۰
عسل گز انگبین۹۰۰ گرم۶۲.۰۰۰
عسل یونجه۹۰۰ گرم۶۸.۰۰۰
عسل ترک ( ساوالان ) گرما ندیده رس۹۰۰ گرم۶۴.۰۰۰
عسل طبیعی همراه با زعفران۹۰۰ گرم۷۵.۰۰۰
عسل تقویتی اکسیر جوانی۳۰۰ گرم ۳۸.۰۰۰
گرده گل طبیعی۴۵ گرم۱۵.۰۰۰
بره موم ۴۵ گرم۲۱.۰۰۰
عسل کردستان ( مهاباد )۹۰۰ گرم۶۵.۰۰۰
کرم صورت با ژل رویال۲۵ گرم۱۸.۰۰۰
ژل رویال۱۰ گرم۶۵.۰۰۰