خانه/عسل خام

عسل خام

عسل خام ، عسلی است  بدون حرارت دیدن از قاب یا شان عسل جدا شده باشد و عملیات حرارتی و فیلتراسیون روی آن انجام نشده باشد.
عسل خام دارای مقدار کمی گرده گل میباشد و به همین خاطر کدر به نظر میرسد.
عسل خام از نظر خواص تقویتی و دارویی بهتر از عسل تصفیه شده است  و ممکن است  شکرک بزند .

رفتن به بالا