عسل چند گیاه

عسل چند گیاه اصطلاحی است برای عسل‌هایی که زنبور عسل از جمع آوری شهد چندین گیاه آنرا تهیه کرده باشد.

عسل چند گیاه بیشتر در مناطقی تهیه میشود که پوشش گیاهی بسیار متنوعی دارد.
مثلا در مناطق جنگلی یا کوهستانی پوشش گیاهی بسیار متنوع است و عسل جمع‌آوری شده توسط زنبور درآن مناطق عسل چند گیاه نامیده می‌شود.

عسل چند گیاه دارای طعم و خواص مجموعه ای از گیاهان هستند که زنبور از آنها تغذیه کرده و ارزش غذایی بالایی دارد .