عسل ترکیبی

عسل ترکیبی محصولی است که از ترکیب عسل با انواع مواد دیگر که عمدتا شامل مغز خشکبار مثل بادام ، گردو ، پسته باشد .
همچنین عسل ترکیبی با مخلوط کردن عسل با برخی گیاهان دارویی بصورت ساده و یا خاص تهیه می‌شود .

هپی هانی محصول عسل ترکیبی خود را بیشتر با دیگر فراورده های زنبور عسل و گیاهان دارویی دیگر تهیه می‌نماید.