عسل‌های تک گل

عسل های تک گل به محصولی گفته می‌شود که زنبور عسل شهد یک نوع گیاه را جمع آوری کرده باشد .
عسل های تک گل در مزارع بسیار بزرگ ویا در مناطقی تهیه می‌شود که پوشش گیاهی از یک نوع گیاه باشد.
هپی هانی  بهترین نوع عسل طبیعی موجود در کشور را تهیه کرده  وبا دستگاههای اتوماتیک بسته بندی و در اختیار شما قرار میدهد.
این نوع عسل  بسته به گیاه آن دارای خواص درمانی مختلف می‌باشد .
عسل های تک گل هپی هانی همگی ارگانیک بوده و کاملا طبیعی است .

انواع محصولات هپی هانی در آزمایشگاه کنترل و پس از تست قبول بسته بندی و عرضه میگردد.

نتیجه تست این محصولات را میتوانید در بخش برگه آزمایش هر محصول مشاهده نمایید.